Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 dievnamā.
Turpinām kopā pārdomāt Pāvila vēstuli romiešiem