Bībeles stundas notiek trešdienās plkst. 18.00 draudzes namā
Turpinām kopā pārdomāt Jāņa evaņģēliju