Bībeles stundas notiek trešdienās 18:00 draudzes namā