26. decembrī
Strazdumuižas klubā, Braila ielā 4
Sākums plkst. 12.00

PROGRAMMĀ:

Ieskats Baznīcas gada notikumos mūsu draudzē un 30 gados kopš draudzes atjaunošanas
Sadraudzība: sarunas, kafija un kliņģeris
Ģimeņu un individuāli priekšnesumi – ļoti gaidīti!

Līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu ar cienastu, kurā dalīties!

Tuvākai informācijai:
Laila – 26804235, lcakare@gmail.com
Jolanta – 27789812, jolanta@egmont.lv

Svētdienās 10:00 un otrdienās 7:00

Trešdienās 18:00 draudzes namā

Iesvētes mācības

Pirmdienās 18:00 un sestdienās 9:00

Svētdienās dievkalpojuma laikā

Privātas sarunas ar mācītāju

Pirmdienās un trešdienās 17:00–18:00

Iesvētes mācības krievu valodā

No septembra līdz maijam sestdienās 10:15

No septembra līdz maijam sestdienās 11:15

Reformācijai 501

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Aleksandrs Bite | LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! | Mārtiņš Luters