SAKARĀ AR ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU VALSTĪ LĪDZ LIELDIENĀM DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, IESVĒTES MĀCĪBAS UN SVĒTDIENAS SKOLAS NODARBĪBAS NETIEK ORGANIZĒTAS! TOMĒR DIEVNAMS BŪS ATVĒRTS INDIVIDUĀLIEM LŪDZĒJIEM LĪDZŠINĒJO DIEVKALPOJUMU LAIKĀ – IEVĒROJOT DIVU METRU DISTANCI. NAV ATĻAUTS NĀKT TIEM, KAM IR SAAUKSTĒŠANĀS SIMPTOMI VAI KARANTĪNAS PIENĀKUMS!

Lutera pamācība mēra laikā

Mārtiņš Luters | Vai var bēgt no mēra?

Svētdienās 10:00 un otrdienās 7:00

Trešdienās 18:00 draudzes namā

Pirmdienās 18:00 un sestdienās 9:00

Svētdienās dievkalpojuma laikā

Privātas sarunas ar mācītāju

Pirmdienās un trešdienās 17:00–18:00

Iesvētes mācības krievu valodā

No septembra līdz maijam sestdienās 10:15

No septembra līdz maijam sestdienās 11:15

Reformācijai 501

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Aleksandrs Bite | LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! | Mārtiņš Luters