Sinajs 2024

Šogad ģimeņu salidojums norisināsies no 29. jūlija līdz 1. augustam (pirmdiena–ceturdiena) viesu namā “Copes”, Suntažu pagastā, 54 km attālumā no Rīgas.

Maksa par salidojuma visām dienām pieaugušajiem 60 eiro, bērniem līdz 18 gadiem bez maksas.

Pieteikties un iegūt sīkāku informāciju varat pie Daces Gusarovas: tālrunis 2833 4132, dace.gusarova@pronami.lv

Lūgums pieteikties laicīgi, līdz 10. jūlijam.

Svētdienās plkst. 10.00, otrdienās plkst. 7.00

Vasaras brīvlaiks!

Pirmdienās plkst. 18.00

Svētdienās dievkalpojuma laikā

Privātas sarunas ar mācītāju

Pirmdienās plkst. 17.00–18.00

Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki! | Mārtiņš Luters

Reformācijai 506

Vai Luters arī šodien būtu reformators?

Aleksandrs Bite | LELB Biķeru draudzes un Sv. ev. Lūkas draudzes mācītājs

Draudzes hronika

Biķeru draudze sāka veidoties 17. gs. vidū, kad Rīgas rāte nolēma izveidot pilsētas lauku novadā vairākas atsevišķas draudzes

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības

..tad Tas Kungs parādījās Salamanam naktī sapnī un viņam sacīja: “Es esmu uzklausījis tavu lūgšanu, un šo vietu esmu Sev izraudzījis par upura namu. Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai, un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. Tad nu tagad Manas acis būs atvērtas un Manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās lūgšanas, jo Es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mājotu Mans Vārds un Manas acis un Mana sirds būtu tur vienumēr | 2. Laiku grāmata 7. nodaļa